تبلیغات
سوخته دلان - په نه په!!!

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

تو تاکسی تنها نشستم میخوام کرایه حساب کنم طرف میگه ۱ نفر!!

میگم پـَـ نه پـَـ ۲ نفر حساب کن خورزوخان هم هست!!

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

به دوستم میگم وی پی ان داری؟

میگه واسه رد شدن از فیلترینگ میخوای

پـَـ نه پـَـ واسه رد شدن از تنگه ابو غُریب میخوام.

هم سنگرام منتظرن

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

بچه داییم به دنیا اومده ..

 همه خوشحال و اینا ..

مامان بزرگم برگشته میگه حالا میخواین براش اسم بذارین؟

پـَـ نه پـَـ می خوایم همین جوری ولش کنیم اسمش بشه: نیو فولدر!!!

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

دارم با تلفن حرف می زنم. بابام میگه دوست دخترت بود؟

پـَـ نه پـَـ ژاک شیراک بود

درمورد مناغشات اخیر خاور میانه نظرمو می خواست!!!!

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

پسر همسایمون تو پارک داشت بریک دنس می کرد

 یکی اومده بعد نیم ساعت تماشا میگه ایشون داره میرقصه؟

گفتم: پـَـ نه پـَـ شربت خاکشیر خورده می خواد ته نشین نشه!!!!

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

تو صف بربری نوبتم شده یارو میگه بربری میخوای؟

پـَـ نه پـَـ اومدم از شاگردت تایپ یاد بگیرم!!!!

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

یارو نشسته کنار خیابون نوک دماغش چسبیده به زمین دوستم میگه :معتاده؟

میگم پـَـ نه پـَـ میخواد انعطاف بدنشو به رخ بکشه!!!

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

تو حیاط دانشگاه تو انگلیس دارم با دوستم فارسی حرف می زنم ،

یارو اومده میگه خانوم شما ایرانی هستین؟

پـَـ نه پـَـ انگلیسی هستیم فارسی یاد گرفتیم بتونیم شماعی زاده گوش بدیم!!

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

نصفه شب یکی از بالا درمون پرید تو حیاط داداشم گفت علی دزده؟

پـَـ نه پـَـ “زوروِ ” داره از دست گروهبان گارسیا در میره!!!!!

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

آهنگ اندی تو ماشین گذاشتیم دوستم میگه اندیه ؟

پـَـ نه پـَـ داریوشه، داره خودشه لوس می کنه بخندیم!!!!

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

با کلی عشق و علاقه به یه بنده خدا گفتم I love you

میگه با منی منم گفتم پـَـ نه پـَـ با پی ام سی ام

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

دارم فیلم گریه دار می بینم ,

 گریه می کردم ,

مامانم اومده می گه فیلمش گریه داره ؟

پ نه خنده داره من دارم گریه می کنم کارگردانشو ضایع کنم !

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

جلو در دستشویی، طرف اومده میگه ع ع ع ببخشید شما توی صف هستین؟

 پــــــــــــ نــــــــــه سوسکیم اومدیم نهــــــــار. :

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

صیح اول صبحی نشس

تم تو تاکسی ، بد عنق

یه دختری با کلی افاده تا اومد بشینه بغل دستم ،

یهو با صدای بلند باد در کرد !

خیلی خودمو کنترل کردم ، باور کنیـــن خیلی .

ولی یهو پوکیدم از خنده ، چشام شده پرِ اشک

برگشته میگه : خنده داره ؟!!

منم گفتم : پـَـَـ نه این اشکِ شوقه تو چشام !

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

رفتم استخر داشتم غرق می شدم

 غریق نجات میله رو برداشته اومده لب استخر با لبخند میگه میخای کمکت کنم؟

نه پ با اون میله استریپتیز کن ببینم بلدی

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

بهش میگم: زود باش دمپاییتو بده تا سوسکه نرفته

 میگه:مگه میخوای بکشیش؟ نه پَ میخوام بدم سوسکه پاش کنه !!!

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

تصادف کردیم، زنگ زدیم افسر اومده میگه : تصادف شده؟

میگم : نه پـــــَ  داریم هشدار برای کبرا ۱۱ رو فیلم برداری می کنیم!!!

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

یارو سگ های منو دیده،

میگه غذا می خورن؟ نه پـَـَـ فتوسنتز میکنن

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

رفتم داروخونه کرم ترک پا بگیرم

می گه واسه پا میخواین؟؟

نه پــــَ

میخوام در جهت از بین بردن ترک های کویر لوت گامی برداشته باشم

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

سر جلسه امتحان به کناریم میگم داداش برسونیا

میگه تقلب؟

گفتم نــه پـَـَــــ مواد ، یه وقت خمار نشم

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

فامیلمون اومده آکواریومم رو دیده میگه غذای مخصوص بهشون میدی؟

نه پـَـَـ پول تو جیبی میدم بهشون خودشون میرن

 واسه خودشون غذا میخرن

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

زنگ زدیم اتش نشانی،میگه جایی اتیش گرفته؟

نه پــــ زنگ زدیم ببینیم امشب خونه این بیایم مهمونی

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

از راننده اتوبوس می پرسم چقدر شد؟

میگه ۲۲۵ بهش ۳۰۰ تومن دادم,میگه یه نفری؟

گفتم نه پ کل اتوبوس مهمونه من!

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

یارو اومد تعمیرگاه گفت: برای لپ تاپم رَم میخوام 

 گفتم: داریم .

گفتش :مطمئنی برای لپ تاپه ؟ .

 گفتم : نـَــ پــــَ  برای PC ـه میخوام بُکُنم تو پاچـــت 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

تو رستوران، پیشخدمتو صدا کردم میگم آقا توی سوپ من مگس افتاده!

میگه مرده؟ میگم نَ پـَـَــ هنوز زندست، داره شنا میکنه،

صدات کردم بیایی نجاتش بدی!!!

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

یارو دو ساعت دارهخ

ودپردازو انگولک میکنه

تازه برگشته میگه شمام کار دارین ؟

 نَ پـَـَـ وایستادیم اینجا بنیه و پشتکارِ شما رو سرلوحه زندگیمون قرار بدیم

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

تو دندانپزشکی دکتر آمپول بی حسی رو خالی کرد تو لثه ام.

 بعد از یه ربع که بی حس شد میگه:خوب حالا پرش کنم؟!

 فکر کن من با دهن باز چطوری بهش گفتم نه پــــَ

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

میگه کامپیوتر خونتون و با نرم افزار خاصی ویروس کشی میکنی؟

پ ن پ میندازیمش تو آب جوش یه چندتا قل بزنه

ویروسش کشته بشه!!!!

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

به مامانم میگم:نمیخای واسه ما آستین بالا بزنی؟

میگه:پسرم زن میخوای؟گفتم : پـَـ نـَـ پـَـ گفتم آستیناتو بالا بزنی

با هم مچ بندازیم ببینیم کی قوی تره
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

ساعت ۸شبه هنوز تو شرکتم.

مامانم زنگ زده به تلفن شرکت میگه هنوز شرکتی؟

میگم پـَـــ نــه پـَــ خودم که اومدم شما داری با

وجدان کاریم صحبت می کنی

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

رفتم الکتریکی می گم آقا سه راهی دارین؟

میگه سه راه برق؟!!! پـَـَـ نــه پـَـَــــ سه راه آذری، دربست

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

زنگ زدم رستوران میگم ۲ تا قرمه سبزی بده

میگه با برنج گفتم: پـَـ نـَـ پـَـ با نون باگت بده ساندویجی کنیم

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

واسه استخدام رفتم یه شرکتی خانومه میگه :

شما برای آگهی استخدام اومدین؟

گفتم پـَـَـ نَ پـَـَــــ اومدم بگم اصلا رو من حساب نکنین!!!!!

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

مامانم میگه شنیدی دختر همسایه فرار کرده؟

میگم از خونه؟ میگه پـَـ نـَـ پـَـ از قفس !
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

لباس خریدم . کارت عابرمو گذاشتم رو میز میگم ۲۰۱۵ .

میگه رمز کارتته.؟ میگم پـَـ نـَـ پـَـ تلفنمه .

شب زنگ بزن !

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

تو صف بستنی فروشی بودم , یه ۲۰ نفری تو صف بودن ,

یارو اومده میگه صفه ؟ پـَـــ نــه پـَـــ دیوار دفاعیه

می خوان ضربه ایستگاهی بزنند !

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

  • آریس موب
  • گور
  • کارت شارژ همراه اول