تبلیغات
سوخته دلان - نکته های جالب

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

1)اگر ۳۰ ملیون متر مکعب یخی که در انترکتیکا موجود است ذوب شود، سطح آب اوقیانوس ها ۶۰ متر بالا میرود. 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

2)نور آفتاب فقط تا عمق ۴۰۰ متری آب بحر نفوذ می كند.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

3)آفتاب از فاصله صد هزار سال نوری هم دیده میشود.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

4)درجه حرارت مركز آفتاب تقریبا ۱۵ میلیون درجه سانتی گراد است و درجه حرارت سطح خورشید ۶۰۰۰ درجه سانتی گراد است.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

5)بیشتر ستارگان گرمتر از آفتاب بوده بین ده تا صد برابر خورشید کتله دارند

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

6)هنگام رعد و برق اختلاف پتانسیل بین ابر و زمین به ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون ولت میرسد

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

7)در عرض یك ده هزارم ثانیه جریانی در حدود ۳۰ هزار امپر از هوای یونیزه میگذرد

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

8)هنگام رعد و برق توان حرارتی تا حدود ۱۰۰ میلیارد وات میرسد 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

9)در جهان بیش از ۳۰ هزار نوع جولا وجود دارد.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

10)جثه جولا های ماده از نرها بزرگتر است.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

11)تار عنكبوت از قویترین بافته هاست و دوامش از آهن بیشتر است و به ان آهن حیوانی میگویند. 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

12)در نیمه چپ مغز یک انسان ۱۸۶ ملیون نورون اضافه تر از نیمه راست مغز وی وجود دارد.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

13)از بین ۲۸۰۰ نوع مارهای امروزی، تنها ۳۰۰ نوع آنها سمی یا خطرناک اند 


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید
14)شتر مرغ ازسریعترین حیوانات است طول هر قدم این حیوان به ۵ متر و سرعتش به ۷۰ کیلومتر نیز میرسد 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

15)اگر انرژی یک کیلو اورانیوم را کامل آزاد سازند یک گرم ماده ناپدید و بقیه به بیست و پنج میلیون کیلووات ساعت KWh انرژی تبدیل 

که اگر این انرژی را از سوزاندان زغال سنگ به دست بیاورند باید دو هزار و پنج صد تن زغال سنگ را کامل بسوزانند 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

16)اگر حجم هستهء یک اتم کاربن را مساوی به یک چهار مغز تصور کنیم در آن صورت الکترون های که در هسته میچرخند در فاصله 

۷۰۰ متری قرار خواهند داشت. 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

17)پروانه از ۱۱ کیلومتری بو را حس میکند

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

18)پروانه ها هنگام نشستن روی گل بالهای خود را بصورت عمودی نگه میدارند تا کمتر توجه پرندگان حشره خوار را جلب کنند 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

19)سرعت گردباد بین ۳۰۰ تا ۴۵۰ کیلومتر در ساعت است 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

20)دریای آمازون در امریکای جنوبی هر ثانیه ۲۰۹۰۰۰۰۰۰ لیتر آب را به بحر میریزد. 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

21)در هر دقیقه ۵۰۰،۰۰۰ سلول در سطح معده در اثر تیزاب نمک که در آنجا وجود دارد از بین میرود. 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

22)لیوناردو دوینچی نابغه ایتالیایی ۵۳۰ سال پیش طیاره، هلیکوپتر و لباس زیر دریایی را ساخته بود 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

23)اگر همه مردم دنیا بر دوش هم میاستادند، بلندی آنها به ۸ میلیون کیلومتر میرسید 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

24)وال که بزرگترین جانور روی زمین است از کوچکترین موجودات تغذیه می کند. 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

25)امواج گاما که از تعامل اتمی ستاره ها پیدا میشوند دارای كوتاهترین طول موج می باشند که طول موج آن ها یک میلیون میلیونیم متر است 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

26)كرمهای ابریشم در پنجاه و شش روز، هشتاد و شش هزار برابر خود غذا می خورند.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

27)در یک ثانیه نور میتواند دور کره ی زمین را هفت و نیم بار طی کند.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

  • آریس موب
  • گور
  • کارت شارژ همراه اول