تبلیغات
سوخته دلان - بهبود رابطه

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

رابطه خود را با دیگران بهبود بخشید

 

 

آیا این توانایی را دارید كه در عرض 30 ثانیه 10 عیب درباره یكی از اطرافیانتان یادداشت كنید ؟

آیا در طول روز بیشتر به معایب مردم می اندیشید ؟

آیا دوستان زیادی دارید ؟ 

در طول 
یك ماه آینده هر روز یكی از موارد زیر را رعایت كنید یا حداقل سعی در انجام آن نمائید . در پایان ماه ؛ شما دوستان زیاد ؛ روحیه ای شاد و محیطی دلپذیر خواهید داشت :
 

1) امروز در رفتار دیگران دقت كنید و كارهای نیك آنها را به ذهن بسپارید .

2) اگر می خواهید خدا در مقابل اشتباهات شما گذشت داشته باشد ؛ شما هم نسبت به خلق خدا گذشت نشان دهید .

3) امروز هنگانی كه عمل بدی از كسی دیدید به خود برگردید و ببینید مشابه آن عمل از شما سرزده است یا خیر ؟

4) به دوستی كه مدت ها از او خبر ندارید تلفن كنید .

5) به نقاط ضعف خود فكر كنید .

6) شخصی را كه دوست ندارید , در نظر آورید و سعی كنید یك صفت مثبت برای او در ذهن بیابید .

7) امروز هنگام ایراد گرفتن از كسی , فكر خود را متوقف كنید .

8) امروز حداقل یك بار قضاوت منفی خود را در مورد اشخاص به مثبت تبدیل كنید .

9) اگر در جمعی هستید كه بدی كسی را می گویند , آنجا را ترك كنید .

10) به یكی از اقوام پیر خود تلفن بزنید و احوال او را بپرسید .

11) برای تمام كسانی كه در طول روز می بینید یك صفت مثبت بیابید .

12) با اقوام معاشرت كنید و به  دیدن آنها بروید .

13) به یكی از همسایگان خود , پیشنهاد كمك كنید .

14) بدانید كه فكر منفی قبل از هر چیز ذهن خود شخص را آلوده می كند .

15) فكر كنید كه بهترین صفت , دیدن خوبی دیگران است .

16) اگر كسی در مورد شما بدگویی كرده به حرفی كه زده توجه كنید و درس بگیرید .

17) امروز در یك مورد اگر حق با شما است به دیگری آن را واگذار كنید .

18) امروز اگر اشتباه كردید فورا عذر خواهی كنید .

19) اگر خواستید فكر بد در مورد كسی كنید فورا دعا كنید .

20) لنز دوربین را به سمت خودمان برگردانیم عیبهای خودمان هم دیدنی است .

21) هنگام خرید سعی می كنید میوه های سالم را بخرید . در انتخاب افكار سالم هم همین كار را كنید .

22) همه مردم دنیا مخلوق خدا هستند . دل هر ذره را كه بشكافی آفتابی اش در میان بینی .

23) از خانواده خود دعوت كنید .

24) هنگام عبادت , برای تمام مردم دنیا مخصوصا نزدیكان خود دعا كنید .

25) امروز از كسی برای انجام كاری كمك بگیرد و از او تشكر كنید .

26) بعد از گفتن اسم دیگران از كلمات جان یا عزیز استفاده كنید .

27) از مقابله به مثل در برابر كار بد دیگران پرهیز كنید .

28) از شكستن دل دیگران و به رخ كشیدن عیبهایشان صرفنظر كنید .

29) هنگام صحبت با مردم به چشم آنها بنگرید .

30) ضرب المثل قدیمی می گوید : چاه مكن بهر كسی / اول خودت دوم كسی

فراموش نكنید كه هر توصیه مربوط به یكروز است! 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

  • آریس موب
  • گور
  • کارت شارژ همراه اول