تبلیغات
سوخته دلان - در تب و تابیم.....???

سالهادرتب وتابیم که او می آید
                       جمعه ها میگذرد
                          بی آنکه بیایدشاید
                       جایی ازکارمی لنگدشاید
            مدعی گاه بمن میگوید که زبانت تلخ است
                     نه چنان گوی که برکام کسی تلخ آید
            لیک هرلحظه زاعماق دلم فریاد آید به سرور
                           شایداین مدعیان فرج وعشق ظهور
                                      همه درکارفریبند وریالند وکرور
                                 یاکه این مرده پرستان خیالاتی خام
                                       همگی طالب میزند وجویای مقام
                                           ورنه با این همه پیشانی مهرآلود
                                  سینه هایی زغمش چاک وبسی مهر آلود
                                                       بی گمان بایدمی آمد موعود
                                                     سالها درتب وتابیم که او می آید
                                                                        همه جا راز ونیاز
                                                       صف به صف سوز ودعاست
                                                          گاه بهر صف اولای نماز
                                          بین این خاک پرستان دعواست
                                        همه جاحیله ونیرنگ وریاست
                                   ظاهرا سوز ومناجات خداست
                                 باطنا تزویر ورنگ وادعاست
                   مدعی والله این سوز مناجات دروغ
                          بهر این دین مبین پرفروغ
    ظلم ناب است وزیان است وخطاست
     مدعی اینگونه دینداری خطاستطبقه بندی: عشق،  مذهبی، 
برچسب ها: عشق، مدعی، دینداری، خاک پرستان، دعا، غم، فریب و ریا،  

تاریخ : جمعه 7 شهریور 1393 | 02:55 ب.ظ | نویسنده : مهدی غیابی | نظرات

  • آریس موب
  • گور
  • کارت شارژ همراه اول